Partnerji

FPEI

Malta

Fundacija za spodbujanje podjetniških pobud (FPEI) je neprofitna organizacija, ki sta jo ustanovila Malta Business Foundation oziroma Malta Business Bureau (MBB) in Univerza na Malti (UoM) z namenom spodbujanja in podpiranja podjetništva. FPEI spodbuja vse oblike podjetništva, od visokotehnoloških in hitro rastočih podjetij do socialnih podjetij. Prizadeva si sodelovati z drugimi lokalnimi in mednarodnimi partnerji pri vzpostavljanju novih pobud in zagotavljanju orodij, ki bodo pripomogla k spodbujanju podjetništva na Malti.

FPEI verjame, da so podjetniške spretnosti bistvene za rast gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest. Čeprav podjetništvo ni omejeno na ustanovitev podjetja, je po mnenju FPEI to najbolj očiten in ključen primer podjetništva ter dejavnost, ki zahteva največ spodbude in podpore. Poleg tega meni, da je ključna ovira za podjetništvo dostop do finančnih sredstev. Zato se najprej osredotoča na lajšanje težav pri dostopu do financiranja in na zagotavljanje podpore podjetnikom pri ustanavljanju in povečevanju obsega poslovanja.

VITECO

Italija

Od leta 2004 programska hiša VITECO razvija LMS in resne igre po vsej Evropi in je specializirana tudi za pretvorbo SCORM.

VITECO torej ne sodeluje pri ustvarjanju in izvajanju tečajev usposabljanja, temveč je tehnični partner, ki daje svoje digitalne spretnosti na voljo ustanovam za usposabljanje, ponudnikom CME, šolam, univerzam in podjetjem, ki se osredotočajo na učenje na daljavo.

Leta 2018 je VITECO-va raziskovalno-razvojna skupina zasnovala in uvedla inovativni sistem za prepoznavanje obrazov za svoje sisteme za upravljanje učenja.

VITECO podpira ustanove za usposabljanje in podjetja, ne le z izvajanjem tehnološke infrastrukture, temveč tudi z oblikovanjem in izdelavo resnih iger ter s pretvorbo v format SCORM.

VITECO je podjetje s certifikatom ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2017 za načrtovanje, razvoj in podporo programske opreme ter za načrtovanje, razvoj in izvajanje e-izobraževanja.

Enostavnost in uporabnost sta bila vedno glavna cilja podjetja VITECO. Zahvaljujoč izkušnjam na področju sistemov LMS in uporabe vsebin SCORM lahko sistemi VITECO LMS omogočajo, da je učenje na daljavo prijetno za vse vrste končnih uporabnikov.

FRIESLAND COLLEGE

Netherlands

Friesland College (FC) je regionalni izobraževalni center (ROC) za srednje poklicno izobraževanje (VET) in izobraževanje odraslih. Vsako leto se na tečajih izobražuje približno 10.000 študentov: 8.000 jih obiskuje tečaje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki trajajo tri do štiri leta, 2.000 pa jih obiskuje kratkoročne tečaje, ki lahko trajajo od nekaj dni do šestih mesecev in enega leta. Osebje: približno 1 000. FC je odprta izobraževalna ustanova, ki spoštuje vse religije in kulture v družbi. FC sodeluje s svojimi študenti in jim prisluhne, ima strast do poučevanja in je inovativna. Tehnološki razvoj in fleksibilizacija trga dela prinašata nove oblike in pobude v zvezi z delom. Vse več študentov ustanavlja lastna podjetja ali dela kot samostojni podjetniki. Želijo se pripraviti na jutrišnji trg dela. Podjetniška šola je pobuda FC in se osredotoča na povezovanje, inovacije in sodelovanje. Skupaj s predavatelji, partnerji in poslovno skupnostjo podjetniška šola ustvarja spodbudno učno/delovno okolje za podjetne študente poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Evropska univerza Ciper

Cyprus

Evropska univerza Ciper (EUC) je bila ustanovljena leta 2007 in se je razvila iz Ciper College, ki je bila ustanovljena leta 1961. Danes EUC upravlja pet šol, in sicer šolo za poslovno upravljanje, šolo za humanistične, družbene in izobraževalne vede, pravno šolo, medicinsko šolo in šolo za naravoslovne vede, katerih poslanstvo je izobraževati študente za uspešno poklicno pot in življenjske dosežke, razumeti in služiti potrebam družbe ter ustvarjati znanje z raziskavami in inovacijami. Raziskovalna dejavnost na EUC zajema tako temeljne in uporabne raziskave kot tudi umetnost. Univerza daje velik poudarek povezovanju poučevanja z raziskavami in izvajanju dejavnosti za ozaveščanje javnosti, katerih cilj je povečati zanimanje mladih in širše javnosti za znanstvena prizadevanja. Raziskovalna dejavnost univerze, merjena z uspešnostjo pri pridobivanju zunanjega financiranja raziskav in pisanju kakovostnih revijalnih publikacij, se je v zadnjem desetletju močno povečala. EUC ima obsežen portfelj raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki jih financirajo Evropska komisija (tj. Horizon2020, Erasmus+, generalni direktorati), Ciprska fundacija za raziskave in inovacije, Združeni narodi, Inštitut Maxa Plancka, Evropska vesoljska agencija, vladni organi in zasebne organizacije. V zadnjih petih letih je univerza zbrala več kot 8,5 milijona evrov sredstev za raziskave. Raziskovalno dejavnost izvajajo predvsem številni raziskovalni centri, laboratoriji in druge vrste specializiranih ustanov, kot so klinike in inovacijski centri

MATHEMAGENESIS

Grčija

Mathemagenesis je grško MSP, ki ponuja storitve in rešitve za e-učenje. Njegovo osebje sestavljajo strokovnjaki s področja poslovne administracije, izobraževalnih tehnologij, računalniških inženirjev in oblikovanja navodil. Podjetje Mathemagenesis je od svoje ustanovitve naredilo velik korak naprej na področju učenja, ki temelji na tehnologiji, z oblikovanjem in zagotavljanjem inovativnih storitev in rešitev e-učenja s celostnim pristopom k učenju.

Portfelj podjetja vključuje razvoj več kot 50 samostojnih spletnih tečajev usposabljanja z različnih področij, ki so jih soustvarili oblikovalci navodil, trenerji, strokovnjaki za vsebino in strokovnjaki na svojih področjih. Podjetje ima tudi veliko strokovnega znanja in izkušenj pri zagotavljanju virtualnega usposabljanja pod vodstvom inštruktorja (VILT) z oblikovanjem in gostovanjem spletnih usposabljanj v živo (spletnih seminarjev), da bi čim bolj povečalo kakovost zagotovljenega znanja. Poleg vloge ponudnika vsebin za e-izobraževanje ima podjetje tudi bogate izkušnje z razvojem platform za e-izobraževanje, ki omogočajo preprosto in nenavadno inovativno učenje, saj prinašajo merljive rezultate.

Ekipa Mathemagenesis za raziskave in razvoj ima posebno strokovno znanje na naslednjih področjih: Raziskave in razvoj na področju e-izobraževanja, oblikovanje navodil, virtualno učenje pod vodstvom inštruktorjev, mobilno učenje, socialno učenje, učenje z igrami, oblikovanje in razvoj sistemov e-izobraževanja, analiza učenja, potopitvene tehnologije (AR/VR/MR) pri učenju.

IABL

Grčija

Mednarodno združenje za kombinirano učenje (IABL) je članska organizacija, ki je registrirana v Grčiji (IABL, registracija #14/2015/03-08-2015) kot neprofitna strokovna organizacija. Cilj IABL je spodbujati odličnost poučevanja, usposabljanja in raziskovanja na področju kombiniranega učenja s sodelovanjem mednarodnih znanstvenikov in praktikov, da bi zadostili potrebam današnjih globalnih učencev. Cilj IABL je preoblikovati globalno izobraževanje z nenehnim prispevanjem k področju kombiniranega učenja. IABL je skrbnik letne serije mednarodnih konferenc IABL in upravlja spletno stran (www.iabl.org), na kateri zbira in razširja informacije o novih projektih, nastajajočih tehnologijah in učnih virih. Od leta 2013 IABL združuje inteligenco in talente z vsega sveta. Eden od trenutnih ciljev združenja IABL je razširiti domet združenja z raziskavami, pri katerih se izkorišča sodelovanje mednarodnih znanstvenikov in praktikov, ter razširjati aktualne in pravočasne informacije o novih izobraževalnih pristopih na področju digitalnega in hibridnega učenja. IABL ponuja vire, znanje in raziskovalno strokovno znanje, ki bodo še naprej igrali ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti izobraževanja.

ACADEMIA

Slovenija

ACADEMIA je podjetje v zasebni lasti z Višjo strokovno šolo, ki deluje na neprofitni osnovi, s približno 25-letnimi izkušnjami na področju izobraževanja, zaposlitvenih programov in managementskega svetovanja. Leta 2001 je bila Academia akreditirana po standardu ISO 9001:2000 kot prva slovenska ustanova s področja izobraževanja, danes pa ima certifikat ISO 9001:2015. Academia je bila najprej specializirana za poslovno in kadrovsko svetovanje ter izobraževanje. Na področju terciarnega izobraževanja Academia izvaja programe za področje poslovnih ved, poslovnega računovodstva, poslovnega turizma, medijske produkcije, računalništva, gradbeništva, strojništva in varnostnega inženirstva.

V tem študijskem letu se naših programov terciarnega/visokošolskega izobraževanja udeležuje več kot 400 odraslih študentov. Trenutno ima Academia, Visoka šola za kratkoročno visoko šolstvo, tudi akreditacijo, ki študentom omogoča prejemanje programov z dvojno diplomo.

Izobraževalne prakse, ki jih izvaja Academia, Visoka šola za kratke kroge, so ene najboljših v regiji in vključujejo posnetke predavanj, praktično delo na terenu, laboratorijsko delo in prakse v podjetjih v regiji, povezanih s študijem. Academia je nosilka nacionalne nagrade za odličnost kot edina zasebna in druga visokošolska ustanova v celoti.

Academia je za svoje študijske programe akreditirana pri Ministrstvu za šolstvo v Sloveniji. Zaradi tega uspešno izvajamo delne in polne študijske programe ŠOS v Mariboru v Sloveniji. Evalvacijska komisija Nacionalne agencije za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu je Academio označila za vodilno poklicno šolo v Sloveniji pri izvajanju in vzdrževanju standardov kakovosti v SCHE.

Poleg tega je Academia skupaj z nacionalnim Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za razvitje študijskega programa Varnostno inženirstvo, ki temelji na NPK. Kratkoročni študijski program je akreditiralo Ministrstvo za izobraževanje in ga zdaj izvajajo javne in zasebne poklicne šole po vsej državi. Academia je tudi edina visoka šola kratkega cikla Academia z britansko akreditacijo BTEC.

Academia je zelo izkušen partner/institucija, saj je bila v preteklosti partner v različnih nacionalnih projektih, projektih Erasmus+ in drugih projektih EU (tudi LdV). Institucija deluje že več kot 25 let in ima dobre povezave z različnimi ministrstvi in agencijami v Sloveniji. Prav tako ima lastno mrežo študentov, predavateljev in podjetij v Sloveniji ter partnerjev v tujini.