VEČ O PROJEKTU

Vsebina

Mednarodne študije in raziskave so pokazale, da zaposlenim v podjetjih IKT na splošno primanjkuje mehkih veščin. Delodajalci in vodje kadrovskih služb se tradicionalno osredotočajo bolj na tehnične veščine, ki so potrebne na tem področju, pri tem pa spregledajo tiste prečne in medosebne veščine, ki imajo lahko veliko vlogo pri prizadevanjih organizacije, da bi dosegla svoj uspeh. Vodje teh organizacij se iz dneva v dan bolj zavedajo pomena mehkih veščin, vendar pogosto nimajo potrebnih sredstev za ustrezno usposabljanje svoje delovne sile na tem področju. To še poudarja kriza, ki jo je povzročila pandemija Covid-19.

V tem okviru je cilj projekta SKILL zagotoviti ljudem, ki se ukvarjajo s področjem IKT (ali se želijo ukvarjati), predvsem v MSP, vire, potrebne za izboljšanje njihovih mehkih veščin, ki ustrezajo povpraševanju v tem segmentu. Več o naših ciljih si preberite tukaj.

Če želite izvedeti več o tem vprašanju, vas vabimo, da si preberete raziskavo, ki jo je izvedlo partnerstvo našega projekta.

Cilji

Z našim projektom želimo delavcem v malih in srednje velikih podjetjih IKT zagotoviti inovativne učne vire, da bi izboljšali svoje mehke veščine in bili pripravljeni izkoristiti priložnosti na trgu dela, kjer se podjetja vse bolj zanimajo tudi za prečne/netehnične veščine.

V tem okviru je cilj projekta SKILL zagotoviti ljudem, ki delajo na področju IKT (ali želijo delati na tem področju), predvsem v MSP, vire, potrebne za izboljšanje njihovih mehkih veščin, ki ustrezajo povpraševanju v tem segmentu. Več o naših ciljih si preberite tukaj.

Če želite izvedeti več o tem vprašanju, vas vabimo, da si preberete raziskavo, ki jo je izvedlo partnerstvo našega projekta.

Viri, ki jih proizvaja SKILL, so:

1

Z analizo potreb, ki bo izvedena v vseh partnerskih državah, ugotovite pomanjkanje mehkih znanj in spretnosti ter vrzeli v znanju v sektorju IKT.

2

Učni načrt mehkih veščin za zaposlene v IKT in podjetnike, ki vključuje

odprto pedagogiko in opredeljuje želene kompetence mehkih veščin udeležencev, kot so

kritično razmišljanje, sodelovanje in reševanje problemov, ter opredeli želene učne rezultate.

3

Spletni digitalni viri za učenje mehkih veščin za učitelje in usposabljanje o najučinkovitejši metodologiji za obravnavo teme z učenci.

4

Učni scenariji na podlagi predlaganega učnega načrta: To bo pripomoglo k večji zavzetosti in vključenosti učencev. Učenci bodo morali uporabiti svoje predmetno znanje, kritično mišljenje in spretnosti reševanja problemov v realnih scenarijih.

5

Simulacije in mini igre, ki se uporabljajo za razvoj mehkih veščin v sektorju IKT na podlagi predlaganega učnega načrta.Ti procesi so še posebej pomembni pri usposabljanju za mehke veščine, saj zaposlenemu omogočajo sprejemanje odločitev, njihovo izvajanje in spremljanje rezultatov v virtualnem okolju in ne v resničnem življenju, kjer ima lahko napačna odločitev ali napačna komunikacija negativne posledice.

6

Interaktivno učno območje z uporabniku prijaznimi viri z vmesnikom

ki vsebuje vse druge vire, razvite v okviru projekta

7

Priročnik, ki bo izobraževalcem in učencem pomagal pri uporabi izdelkov, nastalih v okviru tega projekta, in pri spodbujanju digitalnega izobraževanja.

Ti viri so pripravljeni ob upoštevanju posebnih potreb podjetij v sektorju IKT, ki so bile temeljito preučene v zgodnjih fazah projekta. Rezultati te analize so na voljo tukaj.