PARTNERS

FPEI

Malta

De Foundation for the Promotion of Entrepreneurial Initiatives (FPEI) is een non-profitorganisatie die is opgericht door de Malta Business Foundation oftewel Malta Business Bureau (MBB) en de Universiteit van Malta (UoM), met als doel het ondernemerschap te bevorderen en te ondersteunen. FPEI moedigt alle vormen van ondernemerschap aan, van hightechondernemingen met een sterke groei tot sociale ondernemingen. Het streeft naar samenwerking met andere lokale en internationale partners om nieuwe initiatieven op te zetten en instrumenten aan te reiken die het ondernemerschap in Malta zullen helpen bevorderen.

FPEI is van mening dat ondernemersvaardigheden essentieel zijn voor het vermogen van de economie om te groeien en werkgelegenheid te creëren. Hoewel ondernemerschap niet beperkt is tot het starten van een bedrijf, is dit volgens het FPEI het meest voor de hand liggende en belangrijkste voorbeeld van ondernemerschap en is het de activiteit die de meeste aanmoediging en steun vereist. Bovendien is het FPEI van mening dat toegang tot financiering de belangrijkste belemmering voor ondernemerschap is. Om deze redenen concentreert het zich in de eerste plaats op het verlichten van het probleem van de toegang tot financiering en op het verlenen van steun aan ondernemers bij het opstarten en opschalen.

VITECO

Italië

Het softwarehuis VITECO ontwikkelt sinds 2004 LMS en serious games in heel Europa en is ook gespecialiseerd in SCORM conversie. VITECO houdt zich dus niet bezig met het creëren en leveren van trainingen, maar is de tech partner die haar digitale vaardigheden beschikbaar stelt aan opleidingsinstituten, CME providers, scholen, universiteiten en bedrijven die zich richten op afstandsonderwijs. In 2018 heeft het onderzoeks- en ontwikkelingsteam van VITECO het innovatieve gezichtsherkenningssysteem ontworpen en geïmplementeerd voor haar leermanagementsystemen.

VITECO ondersteunt opleidingsinstellingen en bedrijven, niet alleen met de implementatie van de technologische infrastructuur, maar ook door het ontwerp en de productie van serious games en door de conversie naar SCORM-formaat.

VITECO is een ISO 9001:2015 en ISO/IEC 27001:2017 gecertificeerd bedrijf voor ontwerp, ontwikkeling en software-ondersteuning, maar ook voor het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van e-learning trainingen.

Eenvoud en gebruiksvriendelijkheid zijn altijd de belangrijkste doelstellingen van VITECO geweest. Dankzij de ervaring in LMS en op het gebruik van SCORM content, is VITECO LMS in staat om afstandsonderwijs aangenaam te maken voor alle soorten eindgebruikers.

FRIESLAND COLLEGE

Nederland

Het Friesland College (FC) is een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwasseneneducatie. Jaarlijks volgen ongeveer 10.000 studenten een opleiding: 8.000 volgen een beroepsopleiding die drie tot vier jaar duurt en 2.000 volgen kortlopende cursussen die van enkele dagen tot zes maanden tot een jaar kunnen duren. Personeel: ongeveer 1000. 

Het FC is een open onderwijsinstelling met respect voor alle religies en culturen in de samenleving. Het Friesland College is betrokken bij en luistert naar haar studenten; heeft een passie voor lesgeven en is innovatief. Technologische ontwikkelingen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt geven aanleiding tot nieuwe vormen en initiatieven op het gebied van werk. Steeds meer studenten starten een eigen bedrijf of worden freelancer. Zij willen zich voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Het Ondernemerscollege is een initiatief van FC en richt zich op verbinding, innovatie en samenwerking. Samen met docenten, partners en het bedrijfsleven creëert het Ondernemerscollege een uitdagende leer/werkomgeving voor ondernemende BOL-studenten.

EUROPESE UNIVERSITEIT CYPRUS

Cyprus

De Europese Universiteit Cyprus (EUC) werd opgericht in 2007 en is voortgekomen uit het Cyprus College, dat in 1961 werd opgericht. Tegenwoordig heeft de EUC vijf scholen, namelijk de School of Business Administration, de School of Humanities, Social and Education Sciences, de School of Law, de School of Medicine en de School of Sciences, met als missie studenten op te leiden voor een succesvolle carrière en een succesvol leven, de behoeften van de maatschappij te begrijpen en te dienen, en kennis te creëren door middel van onderzoek en innovatie. De onderzoeksactiviteit aan de EUC omvat zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, alsook de kunsten. De universiteit legt sterk de nadruk op het koppelen van onderwijs en onderzoek en het uitvoeren van publieke stimuleringsactiviteiten, gericht op het vergroten van de belangstelling van jongeren en het bredere publiek voor wetenschappelijke inspanningen. De onderzoeksactiviteit van de universiteit, gemeten naar haar succes bij het verwerven van externe onderzoeksfinanciering en het schrijven van kwaliteitspublicaties in tijdschriften, is de afgelopen tien jaar aanzienlijk toegenomen. De EUC heeft een uitgebreide portefeuille van onderzoeks- en innovatieprojecten, gefinancierd door de Europese Commissie (d.w.z. Horizon2020, Erasmus+, directoraten-generaal), de Cyprus Research and Innovation Foundation, de Verenigde Naties, het Max Planck-instituut, het Europees Ruimteagentschap, gouvernementele organen en particuliere organisaties. In de afgelopen 5 jaar heeft de universiteit meer dan 8,5 miljoen euro aan onderzoeksfinanciering bijeengebracht. De onderzoeksactiviteiten worden voornamelijk uitgevoerd door een aantal onderzoekscentra, laboratoria en andere soorten gespecialiseerde instellingen zoals klinieken en innovatiecentra (http://euc.ac.cy/en/research/research-centers).

MATHEMAGENESE

Griekenland

Mathemagenesis is een Griekse KMO die eLearning diensten en oplossingen aanbiedt. Het personeel bestaat uit professionals in bedrijfskunde, educatieve technologieën, computer ingenieurs en instructie ontwerp. Mathemagenesis heeft sinds haar oprichting enorme vooruitgang geboekt op het gebied van op technologie gebaseerd leren door het ontwerpen en leveren van innovatieve e-learning diensten en oplossingen door middel van een holistische benadering van leren.

Het portfolio van het bedrijf omvat de ontwikkeling van meer dan 50 zelfstudie online trainingen in een verscheidenheid van onderwerpen, mede ontwikkeld door instructie ontwerpers, trainers, inhoudsdeskundigen en professionals in hun vakgebied. Het bedrijf heeft ook een grote expertise in het verstrekken van Virtual Instructor-Led training (VILT) door het ontwerpen en hosten van online live training evenementen (webinars) om de kwaliteit van de verstrekte kennis te maximaliseren. Naast zijn rol als leverancier van eLearning content, heeft het bedrijf ook uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van eLearning platforms die leren eenvoudig en ongewoon innovatief maken door meetbare resultaten te leveren.

Mathemagenesis R & D team heeft speciale expertise op de volgende gebieden: Informeel Leren, eLearning R & D, Instructional Design, Virtual Instructor- Led Learning, Mobile Learning, Social Learning, Game Based Learning, eLearning Systems Design & Development, Learning Analytics, Immersive Technologies (AR/VR/MR) in Learning.

IABL

Griekenland

De International Association for Blended Learning (IABL) is een ledenorganisatie die in Griekenland is geregistreerd (IABL, Registration #14/2015/03-08-2015) als een non-profit professionele organisatie. IABL heeft als doel het bevorderen van excellentie in onderwijs, opleiding en onderzoek in blended learning door de betrokkenheid van internationale wetenschappers en praktijkmensen om aan de behoeften van de hedendaagse wereldwijde lerenden te voldoen. 

Het doel van de IABL is om wereldwijd onderwijs te transformeren door middel van haar voortdurende bijdragen aan het gebied van blended learning. IABL is de beheerder van de jaarlijkse internationale IABL-conferentieserie en beheert een website (www.iabl.org) om informatie over nieuwe projecten, opkomende technologieën en leermiddelen te verzamelen en te verspreiden. Sinds 2013 heeft IABL intelligentie en talent van over de hele wereld belichaamd. Een van de huidige doelstellingen van IABL is om het bereik van de vereniging uit te breiden door middel van onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van de betrokkenheid van internationale wetenschappers en praktijkmensen, en actuele, actuele informatie te verspreiden over opkomende onderwijsbenaderingen in digitaal en hybride leren. IABL biedt middelen, kennis en onderzoeksexpertise die een centrale rol zullen blijven spelen bij het vormgeven van de toekomst van het onderwijs.

ACADEMIE

Slovenië

ACADEMIA is een particulier bedrijf met een school voor hoger beroepsonderwijs, zonder winstoogmerk, met ongeveer 25 jaar ervaring op het gebied van onderwijs, werkgelegenheidsprogramma’s en managementadvies. In 2001 werd Academia geaccrediteerd met ISO 9001:2000 standaard als eerste Sloveense instelling op het gebied van onderwijs. Vandaag de dag is Academia in het bezit van ISO 9001:2015. Aanvankelijk was Academia gespecialiseerd in bedrijfs- en personeelsadvies, maar ook in onderwijs. Op het gebied van tertiair onderwijs verzorgt Academia programma’s voor bedrijfskunde, bedrijfsadministratie, bedrijfstoerisme, mediaproductie, informatica, civiele techniek, werktuigbouwkunde en veiligheidstechniek.

In dit academisch jaar nemen meer dan 400 volwassen studenten deel aan onze programma’s voor tertiair/hoger onderwijs. Momenteel Academia, College van korte cyclus hoger onderwijs heeft ook een accreditatie die het mogelijk maakt studenten het ontvangen van dubbele diploma programma’s.

De onderwijspraktijken die Academia, Hogeschool voor Kort Cyclisch Onderwijs toepast, behoren tot de beste in de regio en omvatten onder meer collegeopnames, praktisch veldwerk, laboratoriumwerk en stages in studiegerelateerde bedrijven in de regio. Academia is houder van de nationale Excellence Award als enige particuliere en tweede algemene instelling voor hoger onderwijs.

Academia is geaccrediteerd door het Ministerie van Onderwijs in Slovenië voor haar studieprogramma’s. Als gevolg daarvan hebben wij met succes deeltijdse en voltijdse SCHE-studieprogramma’s geïmplementeerd in Maribor, Slovenië. De evaluatiecommissie van het Nationaal Agentschap voor Kwaliteitsborging in het Hoger Onderwijs heeft Academia uitgeroepen tot de toonaangevende beroepsopleiding in Slovenië wat betreft het implementeren en handhaven van kwaliteitsnormen in de SCHE. 

Daarnaast heeft de academie samen met het nationale ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid een studieprogramma Veiligheidstechniek ontwikkeld op basis van het NQF. Dit korte studieprogramma is door het ministerie van Onderwijs geaccrediteerd en wordt nu in het hele land door openbare en particuliere beroepsopleidingen aangeboden. Academia is ook de enige hogeschool voor korte cyclus die in het Verenigd Koninkrijk door BTEC is geaccrediteerd.

Academia is een zeer ervaren partner/instelling, aangezien zij in het verleden partner was in verschillende nationale, Erasmus+ en andere EU-projecten (ook LdV). De instelling is al meer dan 25 jaar actief en heeft goede banden met verschillende ministeries en instanties in Slovenië. Het heeft ook een eigen netwerk van studenten, docenten en bedrijven in Slovenië en partners in het buitenland.