MEHKE VEŠČINE SO VAŠ POSEL

Poleg visokotehnološkega strokovnega znanja se v podjetjih IKT povečuje tudi povpraševanje po mehkih veščinah in poslovnem znanju.

Želite postati visokokvalificirani strokovnjak?

Odkrijte projekt SKILL!

Po poročilu Future of Jobs Report (Svetovni gospodarski forum, 2020) so najbolj potrebna naslednja mehka znanja:

Reševanje kompleksnih problemov

Kritično razmišljanje

Ustvarjalnost

Vodenje ljudi

Usklajevanje z drugimi

ustvena inteligenca

Usmerjenost k storitvam

Pogajanja

Kognitivna prožnost

PARTNERJI