OVER HET PROJECT

De context

Uit internationale studies en onderzoeken is gebleken dat het personeel van ICT-bedrijven over het algemeen over te weinig soft skills beschikt. De aandacht van werkgevers en Human Resources managers is van oudsher meer gericht op de technische hard skills die op dit gebied nodig zijn, waarbij de transversale en interpersoonlijke vaardigheden over het hoofd worden gezien, die juist een grote rol kunnen spelen bij de inspanningen van een organisatie om hun succes te bereiken. 

Dag na dag worden de leiders van deze organisaties zich meer bewust van het belang van soft skills, maar vaak beschikken zij niet over de nodige middelen om hun personeel op dit gebied naar behoren op te leiden. Dit wordt nog benadrukt door de crisis als gevolg van de Covid-19 pandemie.

In deze context heeft het project SKILL tot doel om mensen die werkzaam zijn in de ICT-sector (of die dat willen worden), voornamelijk in het MKB, de middelen te bieden die nodig zijn om hun soft skills te verbeteren en aan de vraag van het segment te voldoen. Lees hier om meer te weten over onze doelstellingen.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, nodigen wij u uit om het onderzoek te lezen dat door het partnerschap van ons project is uitgevoerd.

Doelstellingen

Met ons project willen we werknemers van ICT MKB voorzien van innovatieve leermiddelen om hun soft skills te verbeteren zodat ze klaar zijn om de kansen te grijpen van een arbeidsmarkt waar bedrijven ook steeds meer geïnteresseerd zijn in transversale/niet-technische vaardigheden.

In deze context is het SKILL-project erop gericht om mensen die werkzaam zijn in de ICT-sector (of dat willen worden), voornamelijk in het MKB, te voorzien van de middelen die nodig zijn om hun soft skills te verbeteren en te voldoen aan de vraag van het segment. Lees hier om meer te weten over onze doelstellingen.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, nodigen wij u uit om het onderzoek te lezen dat door het partnerschap van ons project is uitgevoerd.

Wat gaan we doen en ontwikkelen in het SKILL project?

1

Tekorten aan soft skills en kennishiaten in de ICT-sector in kaart brengen door middel van een behoeftenanalyse die in alle partnerlanden zal worden uitgevoerd.

2

Een soft skills-curriculum voor ICT-werknemers en ondernemers dat gebruik maakt van open pedagogieën en het defininieren van de gewenste soft skill competenties van de deelnemer zoals: kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend denken, en de gewenste leerresultaten.

3

Online leermiddelen voor docenten, digitale soft skills training om docenten tools te geven om studenten hierin mee te nemen.

4

Leerscenario’s, gebaseerd op het voorgestelde curriculum. Dit zal helpen om de betrokkenheid, én de betrokkenheid van de studenten te vergroten. Studenten zullen hun vakkennis, kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden moeten toepassen in realistische scenario’s.

5

Simulaties en minigames voor de ontwikkeling van soft skills in de ICT-sector op basis van het voorgestelde leercurriculum. Deze processen zijn bijzonder belangrijk soft skills training, omdat zij de werknemer in staat stellen beslissingen te nemen, ernaar te handelen en de resultaten te zien in een virtuele omgeving in plaats van in het echte leven, waar een verkeerde beslissing of miscommunicatie een nadelig effect kan hebben.

6

Interactieve leeromgeving met gebruiksvriendelijke bronnen met behulp van een interface. Een verzamelplek voor ale materialen die door het project zijn ontwikkeld.

7

Een handboek om docenten en studenten te begeleiden bij het gebruik van de producten die uit dit project voortkomen en over het digitaal stimuleren van het onderwijs.

Deze middelen worden geproduceerd door rekening te houden met de specifieke behoeften van de bedrijven in de ICT-sector, die tijdens de eerste fasen van het project grondig zijn bestudeerd. De resultaten van deze analyse zijn hier te vinden.