ΟI SOFT SKILLS ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EINAI ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ!

Εκτός από την τεχνογνωσία υψηλής τεχνολογίας, τα soft skills και η επιχειρηματική γνώση αυξάνονται στις εταιρείες ΤΠΕ. 

Θέλετε να είστε επαγγελματίας υψηλής ειδίκευσης;

Ανακαλύψτε το project SKILL!

ύμφωνα με την έκθεση Future of Jobs (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 2020), οι πιο απαραίτητες soft skill δεξιότητες είναι:

ύνθετη επίλυση προβλημάτων

Κριτική σκέψη

Δημιουργικότητα

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

υντονισμός με άλλους

υναισθηματική νοημοσύνη

Στοχευμένη/προσανατολισμένη εξυπηρέτηση

Διαπραγμάτευση

νωστική ευελιξία

ΕΤΑΙΡΟΙ