ΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το περιεχόμενο

Διεθνείς μελέτες και έρευνες έχουν ανακαλύψει ότι το εργατικό δυναμικό των εταιρειών ΤΠΕ στερείται  δεξιότητες. Η εστίαση των εργοδοτών και του διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού ήταν παραδοσιακά περισσότερο στις τεχνικές  δεξιότητες που απαιτούνται σε αυτόν τον τομέα, παραβλέποντας εκείνες τις εγκάρσιες και διαπροσωπικές δεξιότητες που μπορούν να διαδραματίσουν μεγάλο ρόλο στην προσπάθεια ενός οργανισμού να φτάσει στην επιτυχία. Μέρα με τη μέρα, οι ηγέτες αυτών των οργανισμών συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τη σημασία των soft skills, αλλά συχνά δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να εκπαιδεύσουν σωστά το εργατικό δυναμικό τους σε αυτόν τον τομέα. Αυτό τονίζεται ακόμη και από την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19.

 Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο SKILL στοχεύει να παρέχει στους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τομέα των ΤΠΕ (ή που επιθυμούν να εμπλακούν), κυρίως στις ΜΜΕ, τους πόρους που απαιτούνται για την ενίσχυση των soft skills τους ικανοποιώντας τη ζήτηση του τμήματος. Διαβάστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για τους στόχους μας. 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το θέμα, σας προσκαλούμε να διαβάσετε την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη σύμπραξη του έργου μας.

Στόχοι

Με το έργο μας στοχεύουμε να παρέχουμε στους εργαζόμενους των ΜΜΕ ΤΠΕ καινοτόμους πόρους μάθησης προκειμένου να βελτιώσουν τις soft skills δεξιότητές τους, καθιστώντας τους έτοιμους να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες μιας αγοράς εργασίας όπου οι εταιρείες ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για εγκάρσιες/μη τεχνικές δεξιότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο SKILL στοχεύει να παρέχει στους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τομέα των ΤΠΕ (ή που επιθυμούν να εμπλακούν), κυρίως στις ΜΜΕ, τους πόρους που απαιτούνται για την ενίσχυση των soft skills τους ικανοποιώντας τη ζήτηση του τμήματος. Διαβάστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για τους στόχους μας.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το θέμα, σας προσκαλούμε να διαβάσετε την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη σύμπραξη του έργου μας.

Οι πόροι που παράγει η SKILL είναι:

1

Προσδιορισμός των ελλείψεων δεξιοτήτων και των κενών γνώσης στον τομέα των ΤΠΕ μέσω ανάλυσης αναγκών που θα διεξαχθεί σε όλες τις χώρες εταίρους.

2

Ένα πρόγραμμα μαθημάτων soft skills δεξιοτήτων για υπαλλήλους ΤΠΕ και επιχειρηματίες που ενσωματώνει παιδαγωγικές και επιθυμητές  soft skills δεξιότητες των συμμετεχόντων, όπως π.χ κριτική σκέψη, συνεργασία και επίλυση προβλημάτων  και θα προσδιορίσει το επιθυμητό μαθησιακά αποτελέσματα.

3

Διαδικτυακοί πόροι εκμάθησης ψηφιακών soft skills δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς  για εκπαίδευση σχετικά με την πιο αποτελεσματική μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος με τους μαθητές τους.

4

Σενάρια μάθησης, βασισμένα στο προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών: Αυτό θα βοηθήσει στην ενίσχυση της εμπλοκής και της συμμετοχής των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο, την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε σενάρια πραγματικού κόσμου.

5

Προσομοιώσεις και σύντομα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη soft skills δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ με βάση το προτεινόμενο πρόγραμμα μάθησης. Αυτές οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην εκπαίδευση των soft skills δεξιοτήτων, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να λαμβάνει αποφάσεις, να ενεργεί σύμφωνα με αυτές και να παρακολουθεί τα αποτελέσματα σε ένα εικονικό περιβάλλον και όχι στην πραγματική ζωή, όπου μια λανθασμένη απόφαση ή μια λάθος επικοινωνία μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις.

6

Διαδραστικός χώρος μάθησης με φιλικούς προς το χρήστη εκπαιδευτικούς πόρους με χρήση διασύνδεσης που περιέχει όλους τους άλλους πόρους που αναπτύχθηκαν από το έργο.

7

Ένα εγχειρίδιο που θα καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προϊόντων που παράγονται από αυτό το έργο και για την ενίσχυση της εκπαίδευσης ψηφιακά.

Τέτοιοι πόροι παράγονται λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των εταιρειών του κλάδου των ΤΠΕ, οι οποίες έχουν μελετηθεί σε βάθος κατά τα αρχικά στάδια του έργου. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας ανάλυσης μπορείτε να τα βρείτε εδώ.